Datum / čas
8. 3. 2022 - 29. 3. 2022
0:00

Kategorie bez zařazení


V březnu jsme pro Vás pod záštitou náměstkyně hejtmana Jihoceského kraje doc. Ing. Lucie Kozlové, Ph.D připravily několik hned několik akcí.

Zahájili jsme symbolicky 8.3.2022 přednáškou PhDr. Ing. Martina Pospíchala, Ph.D. na téma „Jak předcházet rakovině pohledem psychologie“. Přednáška se konala v prostorách krajského úřadu za účasti náměstkyně doc. Ing. Lucie Kozlové, Ph.D. V návaznosti na tuto přednášku se v průběhu měsíce března uskutečnily ukázkové lekce pohybových aktivit vhodných jako prevence onkologických onemocnění (naam jóga, nordic walking, rehabilitační a dechová cvičení).

Dne 12.3.2022 proběhl den otevřených dveří v prostorách, kde spolek MIA ROSE v současné době působí a zároveň v tento den proběhla i ukázková lekce Naamjógy.

Následně ve dnech 16.3.2022 a 23.3.2022 proběhly dvě ukázkové lekce nordic walking.

Na závěr měsíce března dne 29.3.2022 se uskutečnila přednáška-workshop fyzioterapeutky Bc. Tamary Wortnerové na téma Hrudník, dech a jizva. Přednáška byla spojená s praktickými ukázkami cvičení. Jednotlivé akce byly určeny pro onkologické pacientky, jejich blízké a širokou veřejnost. Akcí se zúčastnili také zdravotničtí pracovníci, kteří se věnují onkologickým pacientům.