Projekt „Zajištění celoroční péče o klienty spolku MIA ROSE, z.s.“  

V rámci dotačního programu PODPORA SLUŽEB NEDEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ č. 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH jsme získali dotaci v celkové výši 160 000 Kč (smlouva č. SDO/OEZI/604/2023).

Díky této podpoře se nám v roce 2023 podařilo zajistit péči o naše klientky a jejich blízké. Proběhla celá řada pohybových aktivit (jak pravidelných, tak nepravidelných), podařilo se nakoupit pomůcky (hole pro nordick walking, rehabilitační pomůcky). Věnovaly jsme se také arteterapii. Proběhla řada seminářů, workshopů a přednášek, které jsme pořádaly jak sami, tak ve spolupráci s dalšími partnery. A hlavně jsme tu mohly být pro všechny, kteří nás potřebovali.

Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu!