Projekt „Březen – měsíc zdraví aneb nebojte se pohybu a sdílení“

Pro tento projekt jsme obdrželi záštitu náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje doc. Ing. Lucie Kozlové, Ph.D. (celková výše podpory 10 000 Kč – smlouva č. SDO/KHEJ/043/22).

Projekt „Zajištění celoroční péče o klienty spolku MIA ROSE, z.s.“

V rámci dotačního programu PODPORA SLUŽEB NEDEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ č. 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH jsme získali dotaci v celkové výši 180 000 Kč (smlouva č. SDO/OEZI/113/22).

Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu!